Phần mềm tính toán giá trị thương hiệu 1000 FVN - 023 - Tem chống hàng giả | in tem chống giả
Headlines News :
Home » , , , » Phần mềm tính toán giá trị thương hiệu 1000 FVN

Phần mềm tính toán giá trị thương hiệu 1000 FVN

Written By Lê Nguyễn on Thứ Hai, 6 tháng 1, 2014 | 03:56
Kính thưa các anh chị, 

Thương hiệu là tài sản lớn nhất của doanh nhân, ai cũng mong muốn sở hữu thương hiệu mạnh, nhưng bấy lâu nay chúng ta làm theo cảm tính vì chưa có công cụ đo lường một cách hiệu quả, thuận tiện, nên việc xây dựng thương hiệu hầu như chưa được như ý nguyện. Với ý tưởng đó, viện kỹ thuật tính toán đã đầu tư nghiên cứu và xây dựng nên 1000 FVN, một trong những phần mềm tính toán giá trị thương hiệu đầu tiên trên thế giới dựa trên dữ liệu hoạt động quá khứ, phỏng theo chuẩn ISO 10.668 năm 2010 và các lõi thuật toán về xác suất thống kê, mô phỏng dòng tiền tương lai.
Bằng phần mềm này, chúng tôi sẽ phân tích định lượng giá trị thương hiệu trả lời cho các câu hỏi:

Chủ doanh nghiệp không biết tài sản lớn nhất của mình là thương hiệu có gí trị bao nhiêu ?
Bấy lâu nay bạn bỏ công sức và tiền bạc ra để xây dựng thương hiệu, vậy hiệu quả đến đâu ?
Thương hiệu của bạn đang đi lên hay đi xuống ? 
Quy trình thực hiện phân tích giá trị thương hiệu:

Cộng tác viên của chương trình phát triển thương hiệu FVN sẽ giúp bạn nhập dữ liệu trực tiếp vào phần mềm tại web nhuongquyen.info của Viện kỹ thuật tính toán ICOME
Đội ngũ các chuyên gia sẽ sử dụng phần mềm FVN để phân tích giá trị thương hiệu. 
Đội ngũ cộng tác viên sẽ trả kết quả và hỗ trợ khi cần thiết. 

Kết quả là một bản báo cáo:
Nội dung gồm các dữ liệu nhập đầu vào, hệ các giả định về môi trường hoạt động và kết quả phân tích định lượng giá trị thương hiệu cùng với những khuyến cáo cần thiết trong định hướng đầu tư gia tăng giá trị thương hiệu, khai thác thương hiệu sao cho hiệu quả. 

Bảng giá dịch vụ tư vấn phân tích định lượng thương hiệu: 
3 triệu đối với công ty có vốn dưới 5 tỷ
7 triệu đối với công ty có vốn từ 5 đến 15 tỷ
10 triệu đối với công ty có vốn từ 15 đến 50 tỷ
20 triệu đối với công ty có vốn từ 50 tỷ trở lên
40 triệu cho một báo cáo bao gồm cả phân tích và đề xuất chiến lược phát triển giá trị thương hiệu

Liên Hệ

Share this article :

0 nhận xét:

https://docs.google.com/forms/d/1ZKyizmWPt0l9x7DajhrciG2iGWbESHLW8rdN-k05Sc8/viewform
Bạn muốn tham khải mẫu tem chống hàng giả (Rất nhiều mẫu, đa dạng).