TT Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo cần tạo chuyển biến về quản lý đất - 023 - Tem chống hàng giả | in tem chống giả
Headlines News :
Home » » TT Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo cần tạo chuyển biến về quản lý đất

TT Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo cần tạo chuyển biến về quản lý đất

Written By VOVAN LOI on Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2014 | 20:15

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo phải tạo chuyển biến rõ rệt về quản lý và sử dụng đất trước khi Luật Đất Đai sửa đổi có hiệu lực từ 1/7/2014 sắp tới.


Trong chỉ thị được phổ biến hôm nay, Thủ tướng Việt Nam chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương chấn chỉnh công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích, định giá và sử dụng đất.

Luật Đất đai được Quốc hội Việt Nam thông qua vào cuối năm ngoái được mô tả là làm theo chỉ đạo của Đảng mà không phản ánh hàng triệu ý kiến đóng góp của nhân sĩ trí thức, chuyên gia và người dân.

Luật Đất đai mới vẫn duy trì quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện và thống nhất quản lý. Tuy vậy hạn điền trong đất nông nghiệp được mở rộng hơn và đưa thời hạn sử dụng đất từ 20 năm lên 50 năm. Tuy nhiên quyền sử dụng đất chưa hoàn toàn là một quyền tài sản được pháp luật công nhận.

Luật Đất đai 2013 vẫn cho phép chính phủ thu hồi đất cho các dự án phát triển kinh tế, tức là thu hồi đất của dân giao cho các nhà đầu tư thực hiện dự án vì lợi nhuận.
Share this article :

0 nhận xét:

https://docs.google.com/forms/d/1ZKyizmWPt0l9x7DajhrciG2iGWbESHLW8rdN-k05Sc8/viewform
Bạn muốn tham khải mẫu tem chống hàng giả (Rất nhiều mẫu, đa dạng).